Yogyakarta menyongsong peradaban baru


Pengarang : Hamengku Buwono X
Lokasi : Perpustakaan Instiper Yogyakarta
Tahun : 2012


Deskripsi BukuBuku Terkait


Herry Mardianto
2014
Perpustakaan Instiper Yogyakarta
Dhanu Priyo Prabowo
2014
Perpustakaan Instiper Yogyakarta
Henny Lydiasari
2017
Perpustakaan Instiper Yogyakarta
Taufik Caesar Hidayat
2013
Perpustakaan Instiper Yogyakarta
Witjaksana Darmosakoro
2008
Perpustakaan Instiper Yogyakarta
Ambar Kurniawan
2017
Perpustakaan Instiper Yogyakarta